Pro koho je důležitá katastrální mapa?

Katastrální mapa je polohopisná mapa velkého měřítka, obvykle v měřítku 1:1000 nebo 1:2000, která zobrazuje hranice katastrálních území, územních správních jednotek, státních hranic, hranic pozemků, obvodů budov a vodních děl. Tato mapa je neodmyslitelnou součástí katastru nemovitostí, což je veřejný seznam nemovitostí obsahující informace o vlastnících, jejich využití a další důležité údaje.

K čemu slouží katastrální mapa?

Katastrální mapy plní klíčovou roli jako podklad pro různé úřady a instituce. Stavební úřady, finanční úřady, katastrální úřady, soudy a exekuční orgány využívají tuto mapu k:

Určení vlastnických hranic pozemků a budov: Katastrální mapa poskytuje přesné informace o hranicích nemovitostí, což je klíčové při řešení právních otázek a sporů.

Určení plochy pozemků a budov: Pro stavební projekty, daně z nemovitostí a další administrativní účely je znalost plochy nezbytná.

Určení polohy nemovitostí: Pro přesné lokalizování nemovitosti a zjištění vztahu k okolním objektům.

Určení využití nemovitostí: Od obytných budov po průmyslové zóny, mapa poskytuje přehled o využití jednotlivých pozemků.

Příklady použití katastrální mapy

Stavba domu: Při výstavbě je klíčové znát hranice pozemku, aby se zabránilo nechtěným zásahům na cizím území.

Prodej nemovitosti: Při prodeji je znalost výměry pozemku a budovy základní pro potenciální kupující, aby mohl uvážit svůj nákup.

Daň z nemovitostí: Katastrální mapa je základním prvkem při stanovování daně z nemovitostí, neboť poskytuje informace o ploše dané nemovitosti.

Exekuce: Při exekučním řízení je nezbytné znát přesné hranice nemovitosti, která je předmětem exekuce.

Katastrální mapa je tedy klíčovým veřejným informačním zdrojem, který slouží jako neocenitelný nástroj pro správu nemovitostí a řešení právních otázek spojených s vlastnictvím a využitím půdy. Je to vizuální reprezentace mnoha aspektů naší geografické reality, která poskytuje podklady pro efektivní správu a rozvoj měst a venkovských oblastí.

Katastrální mapa na GeoPas.cz

GeoPas.cz je komplexní online služba, která poskytuje uživatelům snadný přístup k informacím o různých lokalitách v České republice. Procházení a získávání relevantních údajů o místech obvykle vyžaduje pečlivý průzkum různých registrů, mapových podkladů, normalizaci a spojování dat a práci s datovým softwarem. GeoPas.cz vzniklo s cílem usnadnit tento proces a poskytnout uživatelům jednoduchý a efektivní způsob, jak získat potřebné informace.

Služba je zaměřena na širokou veřejnost, ať už se jedná o jednotlivce hledající zajímavosti o místech pro osobní zájem, nebo o profesionály, kteří potřebují detailní data o lokalitách pro svou práci. GeoPas.cz pracuje s několika klíčovými datovými vrstvami, které pokrývají různé aspekty:

Územní celky: Poskytuje informace o administrativním členění území.

Obyvatelstvo: Zahrnuje demografické údaje a informace o obyvatelích v daných lokalitách.

Nemovitosti: Obsahuje data o stavbách, pozemcích a dalších nemovitostech.

Sídla firem: Poskytuje informace o umístění a charakteristikách firem v daných oblastech.

Občanská vybavenost: Zahrnuje údaje o dostupnosti služeb a infrastruktury pro obyvatele.

Životní prostředí: Poskytuje informace týkající se životního prostředí, jako jsou lesy, parcely, apod.

Zemědělství: Zahrnuje data o zemědělské půdě a aktivitách.

Geologie: Obsahuje údaje o geologických podmínkách dané oblasti.

Vodstvo: Poskytuje informace o vodních tocích, nádržích a vodních zdrojích.

Publikováno: 11. 12. 2023

Kategorie: bydlení

Autor: Kateřina Bártová