Historie

Hieroglyfy

Záhady Hieroglyfů: Tajemství Starověkého Egypta odhalena

Co jsou hieroglyfy a jak vznikly? Hieroglyfy jsou starověké písmo používané ve starověkém Egyptě. Slovo "hieroglyf" pochází z řeckého výrazu "hieroglyphikos", což znamená "svatý řádek". Tato písma byla kombinací obrázků a symbolů, které reprezentovaly konkrétní slova nebo zvuky. Hieroglyfy vznikly kolem roku 3300 př. n....

Německá Vlajka

Německá vlajka: Fascinující historie a význam vlajek v Německu

Německá vlajka je jedním z nejvýznamnějších symbolů Německa a má bohatou historii, která sahá až do středověku. V průběhu staletí prošla několika změnami a přizpůsobením, které odrážely politické události a změny ve společnosti. Původní podoba německé vlajky byla tvořena červeným bílým pruhem na vodorovné...

Královna Viktorie: Příběh britského monarchického symbolu v historii

Královna Viktorie byla jednou z nejvýznamnějších postav britské historie. Její dlouhá vláda trvala až do roku 1901 a její jméno je spojeno s obdobím rozkvětu Britského impéria. Během svého panování se stala symbolem monarchie a její osobnost ovlivnila politický, ekonomický i kulturní vývoj Velké Británie. V tomto...

Šlachta

Šlachta: Historická vrstva, která ovlivňovala dějiny

Co je šlachta? Šlachta je historická společenská vrstva, která se vyvinula v Evropě ve středověku. Jedná se o privilegovanou třídu, která měla zvláštní postavení a práva ve společnosti. Šlechta byla obvykle spojována s vlastnictvím půdy a válečnými dovednostmi. Její členové měli také šlechtické tituly a erb,...

Cyril A Metoděj

Cyril a Metoděj: Slavní slovanští věrozvěstové, kteří změnili dějiny

Konstantin, který se později stal Cyrilem, a Metoděj se narodili v 9. století ve Velké Moravě. Cyril se narodil kolem roku 827 a Metoděj o pár let později. Oba bratři pocházeli z vzdělané rodiny a měli velký zájem o studium. Cyril se vzdělával v Konstantinopoli, kde se naučil řecky a latinsky. Metoděj studoval v klášteře na...

Když Jsem Já Sloužil

Když jsem já sloužil: Příběhy z minulosti, které nás učí historii

Úvod Vítáme vás u příběhu plném vzpomínek a zážitků z minulosti. "Když jsem já sloužil" je hlavním tématem našeho vyprávění, které nás zavede do doby, kdy jsme byli mladší a plní nadšení pro život. Zajímavé historky, cenné poznatky a nezapomenutelné momenty nás provází celým životem. Připomeňte si s námi...