Certifikáty ISO 9001 a ISO 45001: Kvalita a bezpečnost v hlavní roli

Obsah článku:
  1. ISO 9001:2015
  2. ISO 45001:2019

Zajištění konzistentní kvality výrobků a služeb, stejně jako důsledná ochrana zdraví a bezpečnost zaměstnanců, je pro firmy a organizace nezbytné. Jedním z hlavních prostředků, které jim v tom pomáhají, jsou certifikáty ISO 9001 a ISO 45001 vydané Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO). Potvrzují závazek společností vůči vysokým standardům a neustálému zlepšování.

ISO 9001:2015

Certifikát ISO 9001:2015, konkrétně ČSN EN ISO 9001:2016, je vhodný pro všechny firmy, které se snaží poskytovat kvalitní výrobky a služby. Bez ohledu na velikost společnosti nebo odvětví, ve kterém působí, je zde jednotný cíl: implementace systému řízení jakosti.

Hlavním aspektem normy ISO 9001 je spokojenost zákazníků a včasné plnění jejich požadavků. Tímto způsobem se buduje důvěra a dlouhodobé vztahy s klienty i dodavateli. Efektivní systém řízení jakosti také podporuje motivaci zaměstnanců, kteří se plně angažují při výkonu svých pracovních povinností.

Pravidelnou analýzou rizik a příležitostí a neustálým zlepšováním lze snížit počet reklamací a vadných výrobků. Systematické řízení společnosti posiluje konkurenceschopnost v rámci veřejných zakázek a soutěží. To může vést k rozšíření podnikatelských aktivit a lepší pověsti firmy na trhu.

Pokud máte zájem, podívejte se na tsu.cz, která nabízí certifikáty ISO.

ISO 45001:2019

Certifikát ISO 45001:2019, dříve známý jako OHSAS 18001, se zaměřuje na ochranu zdraví a bezpečnost zaměstnanců během pracovních činností. Tento certifikát potvrzuje, že firma bere vážně bezpečnostní opatření a systematicky zavádí opatření k minimalizaci rizika úrazů a negativního dopadu pracovních úkonů na zdraví.

Certifikace podle normy ISO 45001 se neomezuje na konkrétní typy právnických osob nebo odvětví; je dostupný pro všechny, bez ohledu na jejich velikost nebo zaměření. Klíčové je, že firma jeví zájem o vytváření a udržování systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Tento certifikát klade důraz na pravidelná školení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví. Taktéž upozorňuje dodavatele na důležitost dodržování bezpečnostních opatření. To vede k minimalizaci rizik, které by mohly ohrozit zaměstnance nebo zapříčinit škod na majetku.

Certifikáty ISO 9001 a ISO 45001 jsou nepostradatelnými nástroji pro firmy, které usilují o vysokou kvalitu svých výrobků a služeb a zároveň dbají na bezpečnost a ochranu svých zaměstnanců. Tyto normy nejenže zvyšují konkurenceschopnost a důvěryhodnost, ale také napomáhají při budování dlouhodobé vztahy s klienty a dodavateli. Navíc dělají organizaci dobré jméno, co je v dnešní době důležitější než kdy dřív.

Publikováno: 27. 09. 2023

Kategorie: práce

Autor: Kateřina Bártová