Skinhead: Kontroverzní subkultura v rámci kultury

Skinhead

Co je skinheadem?

Skinhead je subkultura, která vznikla ve Velké Británii na konci 60. let 20. století. Jedná se o hnutí mladých lidí, kteří se identifikují s určitým životním stylem a hodnotami. Skinheadi jsou často spojováni s oděvním stylem, který zahrnuje holé hlavy, krátké vlasy, košile s límečky a kalhoty do pasu.

Tato subkultura má své kořeny v dělnických třídách a byla původně multikulturní. Skinheadi se inspirovali jamajskou hudební scénou a jejich styl byl ovlivněn také modou z Jamajky.

V průběhu let se skinheadové stali kontroverzní skupinou kvůli několika extrémistickým skupinám, které se přidaly k této subkultuře. Nicméně není správné generalizovat a považovat všechny skinheady za rasisty nebo extremisty.

Hlavním poselstvím skinheadů je jednota mezi lidmi bez ohledu na jejich rasu nebo sociální postavení. Mnoho skinheadů se angažuje v charitativních aktivitách a boji proti diskriminaci.

Je důležité rozlišovat mezi pravými skinheady, kteří zastávají pozitivní hodnoty, a extremistickými skupinami, které se snaží zneužít tuto subkulturu pro své vlastní politické cíle.

Skinheadové jsou dodnes součástí alternativní hudební scény. Jejich hudba zahrnuje žánry jako ska, reggae, punk nebo Oi! Hudba je důležitou součástí jejich identity a poselstvím písniček je často boj proti sociálním nerovnostem a nespravedlnosti.

Celkově lze říci, že skinheadové jsou komplexní subkulturou s různými odnožemi a ideologiemi. Je důležité nezobecňovat a vnímat jednotlivce na základě jejich jednání a hodnot.

Historie skinheadů a jejich vznik.

Historie skinheadů sahá až do 60. let 20. století ve Velké Británii. Původně to byla subkultura mladých dělníků z předměstských oblastí, kteří se inspirovali jamajskou hudební scénou a módním stylem rude boys. Skinheadové se vyznačovali krátkými vlasy, ušlechtilým oblečením a botami typu doc Martens. Jejich styl byl spojen s láskou ke ska, reggae a punkové hudbě. Od 70. let se skinheadové začali dělit na různé skupiny s různými ideologiemi, což vedlo k nárůstu extremismu a rasismu mezi nimi.

Charakteristické znaky skinheadů.

Charakteristické znaky skinheadů jsou důležitou součástí jejich subkultury. Vzhledem k jejich původu z britských dělnických tříd je pro ně typický styl oblečení, který zahrnuje krátké vlasy, často vyholené na bocích a vzadu, a nošení košil s límečky nebo triček s logy kapel. Dalším charakteristickým znakem jsou boty typu "boots" nebo "steel cap", které jsou robustní a často mají vysoké podrážky. Skinheadové také rádi nosí džíny nebo kalhoty s nízkým sedem a pásek s velkou přezkou. Tato móda je spojena se silným pocitem přináležitosti ke skupině a vyjadřuje odpor vůči mainstreamovým trendům. Je však důležité si uvědomit, že ne každý skinhead je rasista nebo násilník - mnoho z nich jen sdílí společné hodnoty a estetiku této subkultury.

Hudba a subkultura skinheadů.

Hudba hraje klíčovou roli v subkultuře skinheadů. Původně se jednalo o hudební styl spojený s jamajským ska a reggae, které byly oblíbené mezi mladými lidmi ve Velké Británii v 60. letech. Skinheadové přijali tuto hudbu jako svou vlastní a začali ji poslouchat a tancovat na ni.

V průběhu let se hudba skinheadů rozšířila na další žánry, jako je oi! punk, streetpunk a hardcore. Texty písní často reflektují jejich sociální situaci, touhy po jednotě a odpor k autoritám.

Hudba je pro skinheady nejen způsobem vyjádření jejich identity, ale také prostředkem k budování komunity. Koncerty a festivaly jsou důležitou součástí jejich životního stylu, kde si mohou navzájem vyjádřit podporu a sdílet společné hodnoty.

Je důležité poznamenat, že i když hudba hraje klíčovou roli v subkultuře skinheadů, není totožná s rasistickými nebo extremistickými ideologiemi některých skupin. Existuje mnoho skinheads kapel, které se aktivně distancují od rasismu a násilí a propagují zásady tolerance a respektu k různorodosti.

Hudba skinheadů se stala významnou součástí hudebního světa, ovlivňuje další žánry a má stále silný vliv na subkultury po celém světě.

Ideologie a politické přesvědčení skinheadů.

Ideologie a politické přesvědčení skinheadů se v průběhu času vyvíjely a rozdělují se do různých proudů. Původní skinheadové byli převážně apolitičtí a jejich hlavním zájmem byla hudba, móda a kamarádství. Nicméně, v 70. letech se objevili skinheadové s politickými názory, kteří se začali angažovat ve skupinách jako National Front nebo British Movement.

Někteří skinheadové jsou spojováni s extrémní pravicí a rasismem. Tito jedinci propagují myšlenky nadřazenosti bílé rasy a odmítají multikulturalismus. Je důležité si však uvědomit, že tato ideologie není přítomna u všech skinheadů.

Existují také antifašističtí skinheadové, kteří se staví proti rasismu a fašismu. Tito jedinci podporují rovnost mezi lidmi bez ohledu na jejich rasu či pohlaví. V České republice je známou organizací antifašistických skinheadů například Skinheads Against Racial Prejudice (SHARP).

Je tedy důležité si uvědomit, že ideologie a politické přesvědčení mezi skinheady se liší a nelze je zobecnit. Existuje široká škála názorů a hodnot, které mohou být spojeny s touto subkulturou.

Skinheadové a jejich vztah k rasismu a násilí.

Skinheadové jsou často spojováni s rasismem a násilím, ale není to pravidlo. Původně se skinheadská subkultura zformovala jako multikulturní hnutí v 60. letech ve Velké Británii. Nicméně, v 70. a 80. letech se objevila skupina skinheadů, kteří přijali rasistické a extremistické myšlenky.

Tato menšina skinheadů s extrémními názory se zaměřuje na podporu bílé nadřazenosti a odmítání imigrace. Jejich symboly jsou často provokativní a rasistické, což vyvolává negativní reakce ve společnosti.

Je důležité si uvědomit, že tito radikální skinheadové nejsou reprezentativní pro celou subkulturu. Většina skinheadů odmítá rasismus a násilí a soustředí se na hudbu, styl oblékání a komunitní soudržnost.

Policie monitoruje extremistické skupiny mezi skinheady a v posledních letech bylo provedeno mnoho zátahů proti neonacistům působícím v rámci této subkultury.

Je důležité rozlišovat mezi radikálními skinheady a těmi, kteří se identifikují s původními hodnotami subkultury. Rasismus a násilí jsou odsuzovány většinou skinheadů, kteří se snaží přispět ke společnosti pozitivním způsobem.

Skinheadové a jejich vliv na moderní společnost.

Skinheadové mají významný vliv na moderní společnost. Jejich subkultura ovlivnila módu, hudbu a životní styl mnoha lidí. Skinheadové se stali ikonou rebelství a odporu proti společenským normám. Jejich styl oblékání, založený na kožených bundách, botách s ocelovou špicí a vyholených hlavách, se stal populárním nejen mezi mladými lidmi.

Hudba hrající skinheadům důležitou roli ve formování jejich identity. Ovlivněni jamajskou kulturou přijali reggae a ska jako své hlavní hudební žánry. Tyto styly se staly symbolem jednoty a tolerance mezi různými rasami.

Nicméně, skinheadové jsou také spojováni s násilím a rasismem. I když ne všichni skinheadové jsou rasisté, někteří z nich se angažují v extrémistických skupinách podobného smýšlení. Tato negativní asociace vedla ke stigmatizaci celé subkultury.

Přestože skinheadové mají kontroverzní pověst, nelze popřít jejich vliv na moderní společnost. Jejich styl a hudba inspirovaly mnoho umělců a módních návrhářů. Navíc, skinheadové se často angažují v dobrovolnických aktivitách a charitativních organizacích, což ukazuje na jejich snahu o pozitivní změnu ve společnosti.

Je důležité si uvědomit, že skinheadové nejsou jednotnou skupinou a jejich postoje se liší. Je tedy důležité nezobecňovat a hodnotit každého jednotlivce podle jeho vlastních činů a přesvědčení.

Odkazy na další zdroje a literaturu o skinheadech.

Odkazy na další zdroje a literaturu o skinheadech:

1. "Skinhead: A Way of Life" - kniha od George Marshalla, která se zabývá historií a vývojem skinheadů.

2. "Skinhead Nation" - dokumentární film režiséra Don Lettsa, který podrobně mapuje subkulturu skinheadů.

3. "The Skinheads and the Study of Youth Culture" - studie od sociologa Petera Marshalla, která analyzuje ideologii a politické přesvědčení skinheadů.

4. "Oi! Oi! Oi!: The English Subculture That Refuses to Die" - kniha od Geoffreya Weida, která se zaměřuje na hudbu a texty spojené s subkulturou skinheadů.

5. Časopis "Skinhead Times" - periodikum specializované na témata týkající se skinheadské subkultury.

Tyto zdroje poskytují ucelený pohled na fenomén skinheads a jsou vhodným doplňkem pro ty, kteří se chtějí dozvědět více o této kontroverzní subkultuře.

Publikováno: 19. 02. 2024

Kategorie: kultura

Autor: Kateřina Bártová

Tagy: skinhead | subkultura