jeptiška

Jeptiška

Jeptiška: Život a poslání ženských řeholníků v moderním světě

Co je jeptiška? Jeptiška je žena, která se rozhodla věnovat svůj život náboženskému řádu a sloužit Bohu a bližním. Jeptišky jsou členkami katolické církve a jejich hlavním posláním je modlitba, oddanost Bohu a služba druhým lidem. Tento způsob života vyžaduje od jeptišek celibát, poslušnost a chudobu. Jejich...