matice

Matice

Matice: Nezbytný matematický symbol pro násobení ve vzdělání

Co je matice? Matice je matematický symbol, který slouží k organizaci a zobrazení souboru čísel nebo vektorů do uspořádané tabulky. Jedná se o jednu z nejdůležitějších struktur v lineární algebře a nachází široké uplatnění ve fyzice, informatice, ekonomii a dalších oborech. Matice se skládá z řádků a sloupců,...