Jak správně vyřídit pracovní vízum pro cizince

V první řadě je potřeba si uvědomit, že pracovní vízum není totéž jako pracovní povolení pro cizince. Mnoho lidí si také plete pracovní vízum s pobytovými kartami. Pokud chceme pro cizince vyřídit pracovní vízum, musíme se na to podívat trošičku podrobněji. 

V České republice se pracovní vízum dělí na krátkodobá a dlouhodobá. Zde, jak může být patrné z názvu, je rozdíl v délce období víza na území České republiky. O povolení k zaměstnání musí být zažádáno před příchodem cizince na území České republiky, a to písemně na příslušnou pobočku Krajského úřadu práce.


Krátkodobá víza

U krátkodobého víza se také můžeme setkat s názvem Schengenské vízum. Tato víza jsou udělována po dobu 90 dní a to během 180denního období na území České republiky. Vízu může být uděleno za určitým účelem. Nás nejvíce zajímá vízum zaměstnání nebo sezónní zaměstnání.

Právě krátkodobá víza jsou nejvíce využívána pro cizince na takzvanou sezónní práci. To je tedy práce kratší než 3 kalendářní měsíce. Zde však bude cizinec ještě navíc potřebovat povolení k zaměstnání. 

Dlouhodobá víza

Dlouhodobé vízum se uděluje cizinci na dobu delší než 90 dní, ale nejdéle však na jeden rok. Jedná se o takzvané sezónní zaměstnání. Ovšem pozor cizinci, kteří obdrží dlouhodobé vízum, mohou pracovat pouze po sezónní období 6 měsíců.

Zde se jedná o práci v určitém ročním období a je dána vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí. I zde je potřeba myslet na to, že u dlouhodobého víza musí být cizinci vydáno povolení k zaměstnání tak jako u víza krátkodobého.


Povolení k zaměstnání

Neboli také pracovní povolení, je povolení, které potřebují takzvaní třetizemci. Jedná se o cizince mimo EU, Švýcarska a Evropského hospodářského prostoru. Právě tito cizinci totiž nemají volný přístup na trh práce a nemohou tak vykonávat práci v České republice. Povolení k zaměstnání vydává Úřad práce.

Co vše je potřebné k získání víza do České republiky?

Není toho zrovna málo, co všechno musí cizinec doložit, aby vízum v České republice dostal. Jistě bude potřebovat cestovní doklad, tedy PAS. Dále bude potřebovat doklad o účelu pobytu a prostředky k pobytu. Cizinec také musí doložit doklad o ubytování na dobu pobytu, kterou bude na území České republiky. Bude také muset doložit doklad o pojištění a v neposlední řadě výpis z trestního rejstříku. To vše budete muset doručit na příslušné orgány a úřady, pokud chcete zaměstnat cizince. 

Není toho zrovna málo a není to jednoduché, jak zaměstnávat cizince. Určitě vás to bude stát mnoho papírování a obíhání po různých úřadech. Proto neváhejte a obraťte se na specializované agentury – např. IRS Czech, které se zaměstnávání cizinců věnují. Ty vám totiž nejen poradí, ale také vám nabídnou kompletní servis a vyřízení ze svojí strany.

Publikováno: 29. 11. 2023

Kategorie: práce

Autor: Lucie Dočkalová