Jaké jsou možnosti optimalizace daní v České republice?

Daně – věčné to téma. Ne náhodou už slavný americký prezident Benjamin Franklin říkával, že na světě není nic jistého, kromě smrti a právě daní. Pro většinu z nás jsou nutným zlem a jiné to není ani v případě firem, které se samozřejmě snaží ulehčit svým daňovým povinnostem, třebaže se daním nejde nikdy zcela vyhnout.

Přesto existují způsoby, jimiž lze daňovou zátěž alespoň částečně snížit, čímž už narážíme na téma tohoto článku, jímž je daňová optimalizace. Podíváme se tedy na to, co to přesně je, jak funguje, ale třeba i na to, jaké jsou základní možnosti optimalizace daní, které jde použít.

Co je to tedy optimalizace daní?

Pro začátek musí zaznít, že daňová optimalizace není krácení daní, s nímž se často zaměňuje, ani žádný jiný druh nelegální aktivity. Naopak, je to zcela legální metoda využití právního řádu k omezení daňové zátěže a snížení některých daní. Je k tomu ovšem potřeba znát relevantní předpisy i rozhodující praxi veřejné moci.

Jaké jsou možnosti optimalizace daní?

Krom toho, že se daňová optimalizace často zaměňuje s krácením daní, jak již bylo ostatně řečeno, zaměňuje se i s využíváním tzv. daňových rájů, což je ovšem také zavádějící a nepřesné, jelikož daňové optimalizace sahají daleko za hranici daňových rájů. Spíše mají mnohem blíže k daňovému domicilu, což je místo, kde subjekt plní svou daňovou povinnost.

Snížení základu daně pak používá drtivá většina daňových poplatníků, přičemž se jedná zejména o uplatnění nákladů, které přímo souvisí s výdělečnou činností, uplatnění slevy na dani a využití daňového zvýhodnění.

Kupříkladu to může být třeba obyčejná sleva na poplatníka, kterou všichni známe jako typický růžový formulář. Každý se s ním alespoň jednou v životě setkal - už to je daňová optimalizace.

Suma sumárum, daňová optimalizace je pevně spjata s daňovým systémem, přičemž ji sám zákon považuje za prospěšnou, protože kdyby tomu tak nebylo, nepřicházel by s instituty jako jsou paušální daň nebo paušální náklady.

Ty totiž buď přímo předpokládají, či alespoň připouští, že si je daňový poplatník logicky vybere, pakliže pro něj budou výhodnější než jiný způsob plnění daňových povinností.


Optimalizaci daní lze tedy provádět účinně i vnitrostátně v České republice, proto jsme si museli vysvětlit, že záměna optimalizace daní s využíváním daňových rájů není zcela na místě.

Zahraniční daňové optimalizace

Účinnost daňové optimalizace je ovšem možné zvýšit při zahrnutí legálních struktur, které využívají mezinárodních dohod mezi správci daně dvou, potažmo více daňových jurisdikcí. Ty tedy daňovou optimalizaci nejenom umožňují, ale přímo stanovují právní rámec, ve kterém se může uskutečňovat, což může pomoci všem, kdo ji využívají, ke snížení daňové zátěže.

Cíl je nicméně stále stejný, a sice minimalizovat konkrétní dopady daňové povinnosti. A jaké země jsou pro tento účel ideální? Státy s velmi nízkým zdaněním konkrétních aktivit, typicky známé jako daňové ráje. Patří sem kupříkladu Kajmanské ostrovy, Panama, Seychely, Hong Kong, nebo notoricky známé Seychely, ale i některé další.


Mnohé by mohlo překvapit i to, že za jistých okolností se za daňový ráj mohou považovat i Spojené státy americké. Je ale potřeba si uvědomit, že každý daňový ráj se svými výhodami liší, přičemž je i vhodný pro jiné účely. V praxi se proto mezi sebou různě kombinují za účelem dosažení co nejefektivnějšího zamýšleného účelu při zakládání firmy.

Optimalizovat daně lze ale i jinými způsoby, přičemž v některých případech stačí i vhodně usměrnit pohyb zboží, či upravit peněžní toky. Záleží však na konkrétním případu. Třebaže existují v různých společnostech podobné rysy, neexistuje žádné univerzální řešení pro tu nejlepší daňovou optimalizaci.

Vždy je potřeba k tomu přistupovat individuálně a vybrat to nejlepší řešení. Pomoci vám mohou např. v agentuře Parkerhill, která se optimalizací daní včetně využití offshore společností dlouhodobě věnuje.

Publikováno: 29. 11. 2023

Kategorie: finance

Autor: Kateřina Bártová