chemický prvek

Vápník: Klíčový chemický prvek pro zdraví a vědu

Co je vápník? Vápník je chemický prvek, který patří mezi alkalické zeminíky. Jeho symbol v periodické tabulce prvků je Ca a atomové číslo 20. V přírodě se vápník vyskytuje ve formě různých minerálů, jako je vápenec, sádrovec nebo dolomit. Je to bílý kovový prvek, který je měkký a lehký. Vápník má důležitou...