věda

Galenit

Galenit: Tajemný minerál ovládající svět vědy

Galenit, také známý jako olověný sulfid, je vynikající minerál, který má velkou důležitost v hornictví a průmyslu. Jeho název pochází ze starého řeckého slova "galē" znamenajícího železo; tento minerál obsahuje stopy železa. Galenit se vyskytuje ve formě krystalů nebo masivních útvarů a může být nalezen na...

Odpor

Odpor: Základní fyzikální veličina, která nás provází každým dnem

Co je odpor? Odpor je fyzikální veličina, která popisuje schopnost materiálu bránit průchodu elektrického proudu. Jednoduše řečeno, odpor představuje "tření" mezi atomovými částicemi vodiče a elektrony, které se jím pohybují. Jeho jednotkou je ohm a značka R. Čím vyšší hodnota odporu, tím větší energie je potřebná...