dovolená, kterou musí dotyčný absolvovat jako trest