fyzikální veličina

Odpor

Odpor: Základní fyzikální veličina, která nás provází každým dnem

Co je odpor? Odpor je fyzikální veličina, která popisuje schopnost materiálu bránit průchodu elektrického proudu. Jednoduše řečeno, odpor představuje "tření" mezi atomovými částicemi vodiče a elektrony, které se jím pohybují. Jeho jednotkou je ohm a značka R. Čím vyšší hodnota odporu, tím větší energie je potřebná...

Objem

Za hranice tvarů a prostorů: Co všechno se skrývá za pojmem objem?

Úvod do objemu jako fyzikální veličiny Objem je fyzikální veličina, která vyjadřuje množství prostoru, který daný objekt zabírá. Představte si například sklenici s vodou. Objem této sklenice udává, kolik prostoru v ní voda zabírá. Obecně se objem měří v metrech krychlových (m³) a má zásadní význam při řešení...