historická vrstva

Šlachta

Šlachta: Historická vrstva, která ovlivňovala dějiny

Co je šlachta? Šlachta je historická společenská vrstva, která se vyvinula v Evropě ve středověku. Jedná se o privilegovanou třídu, která měla zvláštní postavení a práva ve společnosti. Šlechta byla obvykle spojována s vlastnictvím půdy a válečnými dovednostmi. Její členové měli také šlechtické tituly a erb,...