ideologie a politický systém

Socialismus

Socialismus: Ideologie, která měnila světové dějiny

Úvod Socialismus je ideologie a politický systém, který se zaměřuje na kolektivní vlastnictví produkčních prostředků a sociální rovnost. Tento koncept se objevil v 19. století jako reakce na klasický liberalismus, který měl tendenci preferovat individuální svobodu bohatých a mocných nad potřebami těch slabších členů...