slovanští věrozvěstové

Cyril A Metoděj

Cyril a Metoděj: Slavní slovanští věrozvěstové, kteří změnili dějiny

Konstantin, který se později stal Cyrilem, a Metoděj se narodili v 9. století ve Velké Moravě. Cyril se narodil kolem roku 827 a Metoděj o pár let později. Oba bratři pocházeli z vzdělané rodiny a měli velký zájem o studium. Cyril se vzdělával v Konstantinopoli, kde se naučil řecky a latinsky. Metoděj studoval v klášteře na...