Chemie

Silikon

Silikon: Všestranná chemická látka v průmyslu a kosmetice

Silikon je všestranná chemická látka, která se v průmyslu a kosmetice využívá již desítky let. Jedná se o polymerní materiál, který je vyroben z křemíku, kyslíku, uhlovodíků a dalších přísad. Silikon je známý pro své unikátní vlastnosti, jako je odolnost vůči teplu, chladu a chemikáliím. Díky těmto vlastnostem se...

Olovo

Olovo: Významný kov v chemii a jeho využití

Olovo je chemický prvek s atomovým číslem 82 a chemickým symbolem Pb (z latinského Plumbum). Patří mezi těžké kovy a je známé již od starověku. Olovo se vyskytuje především ve formě rudy zvané galenit, která obsahuje sulfid olovnatý. Chemicky je olovo stříbřitě šedé kovové prvky, které je měkké a dobře tavitelné....

Jodid draselný: Vše, co potřebujete vědět o této chemické sloučenině

Co je jodid draselný? Jodid draselný je anorganická chemická sloučenina, která se skládá z jednoho atomu jodu a jednoho atomu draslíku. Má chemický vzorec KI a je bílým krystalickým práškem. Jodid draselný je dobře rozpustný ve vodě a má charakteristickou slanou chuť. Tato sloučenina se často používá v různých...

Uhlík

Uhlík: Základní kámen chemie a uhlovodíků

Co je uhlík? Uhlík je chemický prvek, který se nachází v periodické tabulce pod značkou C. Je to nekovový prvek, který má atomové číslo 6. Uhlík je jedním z nejdůležitějších prvků pro život na Zemi, a to díky své schopnosti tvořit dlouhé řetězce a vazby s dalšími atomy. Je také základním stavebním kamenem...