Ověření znalosti jazyka s PELICANem!

Potřebujete certifikát češtiny na úrovni B2 nebo si chcete pouze ověřit svou znalost češtiny? Složte certifikovanou zkoušku z češtiny pro cizince B2 u PELICANu! Bude se Vám hodit na univerzitách i do životopisu v případě ucházení se o práci v Česku.

Jak se můžete na zkoušku připravit?

V rámci přípravy na bezproblémové složení této zkoušky můžete využít naše kurzy češtiny. Můžete se účastnit našeho ročního kurzu češtiny pro cizince, který probíhá 4 hodiny denně každý všední den po dobu jednoho akademického roku, a to v online i prezenční podobě.

Češtinu se u nás můžete učit také v rámci našich flexibilních individuálních kurzů, kterých se účastníte pouze vy a lektor, a máte zde tak možnost zaměřit se na oblasti, které Vám v češtině dělají největší problém. Nebo se můžete účastnit našich skupinových kurzů obsahujících 20 lekcí, ve kterých bývá mezi 4 až 8 studenty.

Absolvování tohoto ani jiného kurzu v naší škole však není podmínkou pro přihlášení se na tuto zkoušku. Protože je o tento typ zkoušky velký zájem, silně doporučujeme se na ni pro jistotu přihlásit alespoň měsíc dopředu.


Jak zkouška probíhá?

V případě, že jste byli diagnostikováni se specifickou poruchou učení, je možné podmínky zkoušky upravit, když nás o této skutečnosti dopředu informujete. Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince B2 se dělí na dvě části - písemnou a ústní. Písemná část trvá 240 minut čistého času, je v ní však 20minutová pauza.

První část písemné části je porozumění českému textu, ve kterém budete pracovat s jedním delším nebo několika kratšími texty v češtině, na základě jejichž přečtení budete vypracovávat úkoly. V druhé části v rámci volného písemného projevu vypracujete dva slohové útvary. V obou těchto částech můžete využívat slovník.

Dále se bude testovat Vaše schopnost porozumět vyslechnutému textu a gramatických struktur v rámci gramaticko-lexikálního textu. V ústní části se bude testovat Vaše schopnost plynně hovořit o tématech, jejichž okruhy jsou vypsány na našich webových stránkách a schopnost pohotově reagovat v běžných každodenních situacích.

Kdy můžete zkoušku složit?

Datum této zkoušky je obvykle stanoveno na polovinu května, přesné termíny stanovuje stát. Zkoušku lze skládat prezenční formou v naší jazykové škole nebo v online podobě. V případě absolvování online varianty bude cena zkoušky vyšší než u prezenční formy. Pokud se Vám nezadaří a zkoušku nesložíte, vrátíme Vám 500,- z již uhrazené částky.


Pokud byste měli o složení této zkoušky zájem, ale máte doplňující dotazy, neváhejte se na nás obrátit skrze kontakty, které naleznete na našich webových stránkách. Nebo se za námi stavte rovnou do kanceláře - Jazyková škola PELICAN totiž sídlí hned u Moravského náměstí.

Publikováno: 10. 11. 2023

Kategorie: vzdělání

Autor: Kateřina Bártová