chemická látka

Styren

Styren: Unikátní chemická látka ovládající moderní vědu

Co je styren? Styren je organická chemická látka, která patří mezi uhlovodíky. Je to bezbarvá kapalina s charakteristickým zápachem. Chemicky se styren skládá z benzenu a ethenu, což mu dodává jeho specifické vlastnosti. Styren se často vyskytuje ve formě monomeru, který se používá jako základní stavební kameny pro výrobu...